Author:

Bastiaan

Muzikale inspiratiemiddag leerkrachten

Inspiratiemiddag leerkrachten

Op woensdag 10 november 2021 heeft er een inspiratiesessie voor leerkrachten plaatsgevonden bij Cultuurplein. Componist Merlijn Twaalfhoven kwam daar vertellen over het belang van muziek in het grotere geheel. Aansluitend gaven de muziekverenigingen workshops aan de leerkrachten.

Er klinkt weer muziek in De Heerd: Leerorkest Heerde gestart

Het is een vertrouwd gezicht. Een groep enthousiaste kinderen in de gangen van MFA de Heerd. Sinds de tweede coronagolf was het stil, maar nu klinkt er eindelijk weer muziek. Het pilotproject Leerorkest Heerde is op donderdag 8 april gestart. Meerdere partijen bundelen de krachten voor een bijzonder muziekproject.

Ondertekening MuziekAkkoord Noord-Veluwe

Op woensdag 9 december 2020 is het MuziekAkkoord via een live verbinding ondertekend. De scholen, gemeenten, muziekverenigingen en culturele instellingen van Heerde, Hattem, Epe en Oldebroek nemen deel aan het MuziekAkkoord Noord-Veluwe, waarin de partijen afspreken zich in te zetten voor meer muziek in de klas. Onze ambassadeurs zijn door de regio gegaan om de ondertekening van het MuziekAkkoord te vieren en op beeld vast te leggen.

Landelijke MuziekTafeldag

Op woensdag 9 september heeft de Landelijke MuziekTafeldag van Méér Muziek in de Klas plaatsgevonden. In de theaterhangaar in Katwijk kwamen alle MuziekTafels bij elkaar om de regionale samenwerkingen voor muziekonderwijs te bespreken. Het gesprek ging over succesverhalen en adviezen, maar ook over verdere stappen die nog genomen moeten worden om ieder kind in Nederland van structureel onderwijs te voorzien.

Overhandiging vlaggetje Noord-Veluwe

Op woensdag 20 november 2019 wordt in Helmond het MuziekAkkoord getekend in het bijzijn van erevoorzitter Koningin Maxima. Tijdens het programma worden ook vlaggetjes overhandigd aan regio’s die met het proces Méér Muziek in de Klas Lokaal begonnen zijn, zo ook die van de regio Noord-Veluwe.

Brainstormsessie Méér Muziek in de Klas op de Noord-Veluwe

Op dinsdag 8 oktober 2019 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over Méér Muziek in de Klas op de Noord-Veluwe op CNS De Regenboog. De eerste brainstormsessie komt naar aanleiding van het verkennend gesprek op 18 juni 2019 met de organisatie Méér Muziek in de Klas.

Verkennend gesprek bij Cultuurplein Noord-Veluwe

Op dinsdag 18 juni 2019 vindt een verkennend gesprek plaats over de samenwerking met de landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas. Op uitnodiging van Cultuurplein Noord-Veluwe komen gemeenten, schoolbestuurders en muziekverenigingen samen om te bespreken hoe het muziekonderwijs in de klas gestimuleerd kan worden.