Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Verkennend gesprek bij Cultuurplein Noord-Veluwe

Heerde – Op dinsdag 18 juni 2019 vindt een verkennend gesprek plaats over de samenwerking met de landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas. Op uitnodiging van Cultuurplein Noord-Veluwe komen gemeenten, schoolbestuurders en muziekverenigingen samen om te bespreken hoe het muziekonderwijs in de klas gestimuleerd kan worden.

Méér Muziek in de Klas

In 2014 gaf minister Bussemaker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen, te bereiken.

Het programma Méér Muziek in de Klas voert deze actiepunten uit en werkt langs drie lijnen:

  1. Bewustwording van het belang van muziekonderwijs voor het opgroeiende kind
  2. Deskundigheidsbevordering van zittende en toekomstige leerkrachten
  3. Verankering van muziek in het lokale onderwijs
De derde lijn richt zich op regionale of provinciale samenwerking, vastgelegd in convenanten Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Verkennend gesprek in De Heerd

De Organisatie van Méér Muziek in de Klas komt op dinsdag 18 juni 2019 op bezoek bij de Heerd in Heerde voor een verkennend gesprek. Het doel van het gesprek is om samen met gemeenten, schoolbestuurders en vertegenwoordigers van muziekverenigingen te bespreken hoe muziekonderwijs in de klas gestimuleerd kan worden. Het uiteindelijke doel is een samenwerking die cultuureducatie verankert in het primair onderwijs: Méér Muziek in de Klas op de Noord-Veluwe.

Deel dit bericht op:

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ander

recent nieuws