Over ons

Méér Muziek in de Klas Lokaal Noord-Veluwe is een lokale samenwerking tussen scholen, muziekverenigingen, koren, cultuuraanbieders en gemeenten op de Noord-Veluwe.

Deelnemers

Logo Gemeente Heerde
Logo Gemeente Epe
Logo Gemeente Hattem
Logo Gemeente Oldebroek

Scholen

 • Kristal
 • De Zaaier
 • School met de bijbel Emst
 • School met de bijbel Oene
 • CBS De Meidoorn
 • SBO van der Reijdenschool
 • Jenaplan ‘t Hoge land
 • Montessori Sterrenschool Geerstraat
 • De Wereldweide
 • Jenaplanschool Heerde
 • De Spreng
 • De Horsthoek
 • Jan Ligthartschool
 • De Sprenge Emst
 • De Bongerd
 • De Sprenge Vaassen
 • Gildeschool
 • Hoge Weerdschool
 • Nieuwe Wisselse school
 • CBS De Bron
 • CBS De Rank
 • De IJsselvallei
 • Jan Jasperschool
 • Van Heemstraschool
 • CBS Het Talent
 • CBS Wereldwijs
 • Timotheusschool
 • De Schaapskooi
 • Nassauschool
 • Het Noordermerk
 • Looschool
 • CNS De Regenboog
 • Het Palet
 • De Vlonder
 • Sint Andreasschool
 • De Uilenhorst
 • Gerardus Majella
 • Krugerstee
 • St. Bernardus
 • Anne de Vries
 • De Violier
 • K. Norel
 • Wg Van de Hulst
 • ‘t Mozaiek

Muziekverenigingen

Cultuuraanbieders

Onze visie

Alle samenwerkende partijen hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken dat het op elke school op de Noord-Veluwe vanzelfsprekend is dat kinderen structureel muziekonderwijs te krijgen. Elke school doet dit op zijn eigen wijze. Muziek is een blijvend onderdeel van het curriculum op de basisschool en daarmee gaan we vóór verduurzaming van Méér Muziek in de Klas. Elk kind krijgt toegang tot muziekonderwijs. Muziekverenigingen, muziekaanbieders en professionals kunnen hierbij ondersteunen.

Elk kind krijgt de gelegenheid om zijn of haar talent te ontdekken, want er zit muziek in ieder kindWe doen het samen, want samen muziek maken stimuleert het groepsgevoel en de sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden van kinderen. In 2025 is goed muziekonderwijs niet meer weg te denken op de scholen op de Noord-Veluwe.

Leraren inspiratiemiddag

Onze overtuiging

Onze visie komt voort uit de overtuiging dat een jeugd vol muziek hoort te zijn, ieder kind de gelegenheid moet krijgen om talenten te ontdekken en omdat samen plezier beleven aan muziek belangrijk is. We willen op de basisscholen laten zien dat de Noord-Veluwe een regio is met aandacht voor muziek en voor elkaar, met een bloeiend verenigingsleven, met veel koren en muziekverenigingen.

Muziek is geen eenmalige activiteit op school, maar hoort structureel thuis in het basisonderwijs: het bevordert de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind en draagt bij aan de ontwikkeling van het brein. Alle kinderen horen gelijke kansen te krijgen om hun talent te kunnen ontplooien en leerprestaties te kunnen verbeteren.

Doelstellingen

Op de Noord-Veluwe willen we het volgende bereiken:

Ambassadeurs MMidK

Onze ambassadeurs

Sander en Bastiaan van den Tillaard zijn Lokaal ambassadeurs op de Noord-Veluwe en zijn de aanjagers van het MuziekAkkoord.

“Wat wij het leuke vinden aan muziek maken is dat het op verschillende manieren kan. Iedereen kan muziek maken op zijn eigen manier en niks is fout. Zo kan je fluiten, zingen, trommelen, een instrument bespelen, groot of juist klein uitpakken, een muziekstuk spelen of er zelf een bedenken. Kinderen leren op jonge leeftijd dat niet één ding goed is, maar dat er veel mogelijkheden zijn; dat bevordert het zelfvertrouwen. Muziek is een waardevolle aanvulling op het leven en de ontwikkeling van het kind.

Als ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas Lokaal Noord Veluwe gunnen we dat ieder kind! Samen, voor meer muziek in de klas!”

Documenten

MuziekAkkoord

Bekijk het MuziekAkkoord dat op woensdag 9 december 2020 is ondertekend door 70 deelnemers.

Logo Méér Muziek in de Klas Lokaal Noord-Veluwe

Download het logo van MMiDK Lokaal Noord-Veluwe.

Projectplan fondsaanvraag

Bekijk het regionale projectplan en begroting van de Noord-Veluwe welke gebruikt is voor de fondsaanvraag in 2020.

Opzet muziektafel

De Muziektafel beoordeelt en legt verantwoording af over de voorgelegde plannen op de Noord-Veluwe.

Muziek Akkoord

Actieplannen per gemeente

Elke gemeentelijke werkgroep heeft een lokaal actieplan samengesteld.

Tekst muziekcover

Bekijk de tekst en zing mee met de muziekcover van Hupsakee.

Fonds op naam

De financiën van Méér Muziek in de Klas Lokaal Noord-Veluwe worden beheert in het fonds op naam.