MuziekAkkoord

Overeengekomen en ondertekend op 9 december 2020 in Heerde, Hattem, Oldebroek en Epe.
Video afspelen

Bekijk de ondertekening

van het MuziekAkkoord

Op woensdag 9 december 2020 is het MuziekAkkoord Noord-Veluwe ondertekend. Hierin hebben we afgesproken ons in te zetten voor meer muziek in de klas.

Onze ambassadeurs gingen als ‘razende reporters’ door de regio om de ondertekening te vieren. Ze hebben kinderen, docenten en wethouders gevraagd wat zij zo leuk en belangrijk vinden aan muziek!

De samenwerkende partijen

in dit convenant zijn:

Logo Gemeente Heerde
Logo Gemeente Epe
Logo Gemeente Hattem
Logo Gemeente Oldebroek

Scholen

 • Kristal
 • De Zaaier
 • School met de bijbel Emst
 • School met de bijbel Oene
 • CBS De Meidoorn
 • SBO van der Reijdenschool
 • Jenaplan ‘t Hoge land
 • Montessori Sterrenschool Geerstraat
 • De Wereldweide
 • Jenaplanschool Heerde
 • De Spreng
 • De Horsthoek
 • Jan Ligthartschool
 • De Sprenge Emst
 • De Bongerd
 • De Sprenge Vaassen
 • Gildeschool
 • Hoge Weerdschool
 • Nieuwe Wisselse school
 • CBS De Bron
 • CBS De Rank
 • De IJsselvallei
 • Jan Jasperschool
 • Van Heemstraschool
 • CBS Het Talent
 • CBS Wereldwijs
 • Timotheusschool
 • De Schaapskooi
 • Nassauschool
 • Het Noordermerk
 • Looschool
 • CNS De Regenboog
 • Het Palet
 • De Vlonder
 • Sint Andreasschool
 • De Uilenhorst
 • Gerardus Majella
 • Krugerstee
 • St. Bernardus
 • Anne de Vries
 • De Violier
 • K. Norel
 • Wg Van de Hulst
 • ‘t Mozaiek

Muziekverenigingen

Cultuuraanbieders

Wij spreken de gezamenlijke

visie/ambitie uit

Op elke school op de Noord Veluwe is het vanzelfsprekend dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Elke school doet dat op zijn eigen wijze. Muziek is een blijvend onderdeel van het curriculum op de basisschool. We gaan voor verduurzaming van Méér Muziek in de Klas. Muziekverenigingen, muziekaanbieders en professionele ondersteuners kunnen hierbij helpen. Elk kind krijgt toegang tot muziekonderwijs. Er is bij voorkeur een goede aansluiting tussen binnenschools, buitenschools en naschools muziekonderwijs. In de klas wordt gezongen, bewogen en samen plezier gemaakt en gewerkt met en door muziek. Elk kind krijgt de gelegenheid om zijn of haar talent te ontdekken, want er zit muziek in elk kind. We doen het samen, want samen muziek maken stimuleert het groepsgevoel en de sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren. En samen muziek maken is gewoon het allerleukst!

Leraren inspiratiemiddag

Onze visie komt voor

uit de overtuiging dat:

We spreken af dat we in 2025

het volgende hebben bereikt:

1.

Iedere school heeft een eigen plan m.b.t. het structureel aanbieden van muziekonderwijs.

2.

Kinderen maken minimaal 1 keer per jaar een optreden mee. Zo ervaren zij de schoonheid en het plezier van luisteren naar live muziek. (Dit is mogelijk doordat het onderwijs goed samenwerkt met muziekverenigingen, koren, lokale artiesten, orkesten en festivals).

3.

We investeren met elkaar in kwalitatief goed muziekonderwijs.

4.

Iedere school werkt met doorlopende leerlijnen van groep 1 tot en met 8, waar mogelijk lopen deze leerlijnen door van PO naar VO.

5.

Het bestuur, directie en leerkracht zien het belang van goed muziekonderwijs. 

6.

De kennis en deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekeducatie is vergroot, bijvoorbeeld door coaching door vakdocenten (co-teaching) en/of de inzet van een vakdocent.

7.

Het muziekonderwijs sluit aan bij de belevingswereld van iedere leerling.

8.

Er is een goede samenwerking tussen partijen: basisscholen, muziekverenigingen, muziekaanbieders, leerkrachten, gemeente, cultuurmakelaar en waar mogelijk hogescholen.

9.

De ondertekenaars werken samen, zien elkaar niet als concurrenten maar weten elkaar te vinden bij vragen en helpen elkaar met ideeën en treden bij voorkeur ook samen op.

10.

Er is waar mogelijk een goede aansluiting tussen binnen-, na- en buitenschools muziekonderwijs. 

11.

De betrokken partijen wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. Bijvoorbeeld via een (online) platform of bijeenkomsten. 

12.

We organiseren jaarlijks een groot evenement met veel publiciteit en publieke aantrekkingskracht zoals een Muziekdag of haken aan bij de Muziekweek, zodat het convenant levend blijft en we blijvend aandacht creëren voor Meer Muziek in de klas.

13.

We delen de resultaten en effecten van ons akkoord Meer Muziek in de klas aan onze stakeholders en financiers.

Muziek Akkoord

Aldus overeengekomen en ondertekend op 9 december 2020 in Heerde, Hattem, Oldebroek en Epe.